Odsávacie systémy

Odsávací systém BOFA je schopný absorbovať širokú škálu zlúčenín, ktoré vznikajú pri procesoch laserového pálenia, inkjet označovania, pri výrobe tlačovín ale aj v dentálnom a zdravotníckom priemysle.

Najpoužívanejšie odsávacie zariadenia pre laserové technológie sú Bofa AD 250, AD 350, AD Nano, AD Universal, AD Oracle, AD 500iQ, AD 1000iQ a ďalšie typy. Typy odsávacích zariadení pre elektrotechniku sú napr. Bofa V300E, V Oracle, V 1000 iQ a iné. V tlačiarenskom priemysle sa využívajú typy série Print Pro, v zdravotníctve a dentálnom priemysle typy série DENTAL Pro a CAB.

Pri niektorých typoch spalín sa odporúča pred odsávacie zariadenie inštalovať tzv. Spark Arrestor / Lapač iskier, ktorý zabezpečí bezpečné odsávanie spalín a tak zabráni prieniku horiacich častíc do odsávacej jednotky.