Bofa AD 1000 iQ

BOFA AD 1000 iQ je špičkový extrakčný systém s vysokou kapacitou filtrov a vysokým prietokom vzduchu vhodným na výkonné odsávanie výparov a splodín z laserového značenia, kódovania a gravírovania.