V roku 2012 sme začali spolupracovať so spoločnosťou HERMA, nemeckým výrobcom a dodávateľom aplikátorov a aplikačných staníc. Pravidelne sa zúčastňujeme obchodných a servisných školení firmy HERMA.
Od roku 2012 dodávame na slovenský trh aj laserové zariadenia MACSA. Náš servisný aj obchodný tím sa pravidelne stretáva s MACSA partnermi z celého sveta na odborných školeniach organizovaných španielskou spoločnosťou MACSA.