Podávanie

Automatický systém podávania výrobkov, ktorý môže byť doplnený ľubovoľnou technológiou označenia (termotransfer, inkjet, laser, aplikátory etikiet a iné) a skompletizovaný s kontrolnými a vyraďovacími systémami, ktoré verifikujú tlačovú správu a v prípade nekvalitného alebo nesprávneho označenia dokážu takto označený výrobok vyradiť.