Laserová technológia

Predstavuje inovatívnu a ekologickú formu značenia rôznych materiálov, bez potreby nákupu a dopĺňania atramentu alebo riedidla. Laserová technológia vďaka svojim benefitom v podobe trvalého a kvalitného značenia s ohľadom na ekológiu ponúka široké uplatnenie naprieč rôznymi výrobnými aj nevýrobnými odvetviami.

Vytvára permanentné a nezmazateľné bezdotykové značenie správ na rôzne druhy materiálov pôsobením laserového lúča.

Laserová technológia značenia predstavuje jednorazovú investíciu, kde sa v porovnaní s ostatnými technológiami značenia nevyžaduje pravidelný servis ani nákup spotrebného materiálu.

Vysoká životnosť laserového zdroja Vám umožní kvalitné a nezmazateľné značenie aj v nepretržitej prevádzke až desiatky rokov, v závislosti od konkrétneho typu laserového zariadenia.

Naša ponuka zahŕňa lasery rôznych typov ako CO2, Vláknové (fiber lasery), UV lasery, až po špeciálne 3D alebo Mopa lasery, či lasery so špeciálnymi vlnovými dĺžkami pre značenie fólie, obalových alebo iných materiálov.