Bofa AD 500 iQ

BOFA AD 500 iQ je výkonný odsávací systém s vysokou kapacitou filtrov a vysokým prietokom vzduchu vhodným na výkonné odsávanie výparov a splodín z laserového značenia, kódovania a gravírovania.