Bofa V 600

BOFA V600 je centralizovaný systém odsávania pár vznikajúcich pri spájkovaní.