Bofa DustPRO 1000 iQ

Odsávacie zariadenie BOFA DustPRO 1000 iQ je jeden z najpokrokovejších mobilných systémov odsávania menších častíc počas procesov ako je frézovanie, mechanické gravírovanie, brúsenie, leštenie a sústruženie pre rôzne priemyselné odvetvia.