Lapač iskier - Spark Arrestor

BOFA Lapač iskier sa využíva ako dodatočné zariadenie k odsávacím systémom BOFA, minimalizuje možnosť vzniku požiaru v prípadoch, keď sa do odsávacieho systému privádzajú teplé spaliny alebo iskry. Lapač iskier zabraňuje prenikaniu horiacich častíc do odsávacej jednotky BOFA, čím účinne zabraňuje jej možnému poškodeniu a vznieteniu usadených spalín napr. vo filtroch odsávacieho systému.