Bofa FumeKART

BOFA FumeKart je viacúčelový mobilný systém odsávania prachu a dymu pre široké spektrum aplikácií.