Farmaceutický priemysel

Farmaceutický priemysel ma u nás výrazné zastúpenie predovšetkým vo výrobe zdravotných a ochranných pomôcok, liekov, kozmetiky a v neposlednom rade v oblasti klinickej biochémie.

Rýchle a kvalitné značenie má svoje uplatnenie nielen na jednotlivé balenia liekov, krabičky, či blistre ale taktiež na kartóny a skupinové balenia. Povinnosť značenia krabičiek 2D kódom s jedinečným číslom podľa Európskej legislatívny otvára široké uplatnenie označovacích technológií vo farmaceutickom priemysle.
Pri značení inkjetovou atramentovou technológiou priamo na produkt ponúkame špeciálne atramenty schválené na použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.