Drevársky priemysel

Drevársky alebo drevospracujúci priemysel môžeme rozdeliť na prvostupňové (základné spracovanie dreva) a druhostupňové spracovanie dreva (výroba nábytku, drevených polotovarov a iné).

Označovacie technológie majú svoje zastúpenie prevažne pri výrobe nábytku, podlahovín a iných komponentov, ktoré sú súčasťou výrobného procesu v drevospracujúcich podnikoch.

Atramentové značenie Inkjetom alebo Trident-Piezo, prípadne HP technológiou môžeme zaradiť medzi najpoužívanejšie technológie značenia dreva a ostatných komponentov v drevárskom odvetví. Pre značenie paliet alebo dosiek vieme využiť aj laserovú technológiu, ktorá zabezpečí trvalý a kvalitný popis zvolenej správy.

Automatická aplikácia etikiet predstavuje skvelé riešenie doznačovania zabalených kusov etiketami priamo vo výrobnej linke, prípadne celých paliet výrobkov pred ich uskladnením a expedíciou.