Káblový priemysel

Výroba káblových zväzkov, káblovej konfekcie a vodičov je úzko prepojená s ďalšími priemyselnými odvetviami, kde označovanie výroby tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Značenie káblov a vodičov inkjetovými tlačiarňami umožňuje jednoduchú identifikáciu ľubovoľným textom, či už na interné alebo externé účely.

Bezkontaktný popis káblových zväzkov a vodičov technológiou inkjet (CIJ) predstavuje jednoduché a efektívne riešenie rôznorodých požiadaviek značenia. Využitie laserovej technológie v káblovom priemysle má čím ďalej tým väčšie uplatnenie vďaka nízkym prevádzkových nákladom s ohľadom na udržateľnosť a ekológiu.