BOFA AD250

Výrobky spoločnosti BOFA patria k svetovej špičke v oblasti technológií odvodu splodín vznikajúcich pri procesoch laserového pálenia, zvárania, rezania, označovania, vŕtania,... Odsávací systém splodín AD250 má kapacitu 180m3/h a odsávacie zariadenie AD 350 má kapacitu 380m3/h.