Uvažujete o kúpe nových označovacích zariadení, no radi by ste si ich najprv osobne vyskúšali?

Preferujete dlhodobý prenájom zariadení, ktorý Vám zabezpečí bezstarostné značenie a servis bez potreby vstupnej investície?
Prenájom označovacích zariadení Vám môže výrazne uľahčiť popisovanie výrobkov, zvýšiť produktivitu výroby a zároveň ušetriť investičné náklady.

Z portfólia našich služieb Vám ponúkame krátkodobý a tiež dlhodobý prenájom označovacích zariadení, vrátane ich inštalácie s komplexným servisom a dodávkami spotrebného materiálu.

Prenájom na krátke časové obdobie
odporúčame pri krátkodobom rozšírení produkcie alebo v prípade jednorazového značenia výrobku z dôvodu špeciálnej požiadavky Vášho odberateľa.
Krátkodobý prenájom môžete rovnako využiť aj pred samotnou kúpou označovacieho zaradenia, vďaka čomu získate spätnú väzbu od Vašich operátorov alebo technikov, ktorí zvolené zariadenie obsluhujú na pravidelnej báze.

Pri prenájme na dlhšie časové obdobie
nemusí zákazník riešiť investičné náklady na zakúpenie technológie.
Prenajímateľ si zvolí trvanie prenájmu (2,3 alebo 5 rokov), počas ktorého bude mať zabezpečený pravidelný servis. Po skončení prenájmu je možné zvoliť si odkúpenie prenajatých zariadení za zostatkovú cenu alebo uzatvoriť novú zmluvu o prenájme s dodávkou nových zariadení a tak modernizovať svoju výrobnú technológiu.