Aplikátory etikiet

Zabezpečujú aplikáciu etikiet a samolepiek na výrobky, kartóny, prípadne palety. Aplikátory etikiet so zabudovanou tlačiarňou ponúkajú optimálne riešenie tlače a aplikácie etikiet zároveň.

Aplikátory bez tlačiarne dokážu aplikovať vopred predtlačené etikety.