Inkdustry

Inkdustry je nemecký výrobca a dodávateľ ink-jet technológie. Ponukou svojich CIJ priemyselných popisovačov CodeCube, CodeCreator a Code Center sa stal významným výrobcom atramentových priemyselných tlačiarní, ktoré vyhovujú vysokým požiadavkám vo všetkých typoch priemyselných odvetví (označovanie potravín a nápojov, popis káblov, káblových zväzkov a vodičov, označovanie gumárenských výrobkov) všetky odvetvia automobilového priemyslu až po drevárenský, stavebný a strojárenský priemysel).

Vďaka prispôsobiteľnému softvéru ponúka komplexné riešenie požiadaviek zákazníkov. V závislosti od konkrétnych požiadaviek odberateľov na inkjet tlačiareň je schopný ponúknuť produkt, ktorý najlepšie vyhovuje danej aplikácii.