Chemický priemysel

Chemický priemysel predstavuje technologicky náročné odvetvie, kde jeho významná časť je naviazaná na automobilový priemysel, z čoho vychádza potreba značenia výrobkov. 
Na označovanie výrobkov v chemickom odvetví je možné použiť niekoľko technológii značenia v závislosti od charakteru výroby, požadovaného obsahu označovanej správy, farebného prevedenia, či trvácnosti značenia. 
Bezkontaktný popis jednotlivých produktov a kvalitná potlač s ponukou širokej škály atramentov podľa druhu označovaného materiálu nám umožňujú označiť aj tie najnáročnejšie povrchy v rôznorodých výrobných podmienkach. 
Pri aplikáciách vyžadujúcich potlač väčším písmom alebo vo výrobných prevádzkach s prašným prostredím odporúčame Tridentové alebo DOD systémy, v závislosti od konkrétnej požiadavky značenia. Pri štandardnom značení menším písmom odporúčame Inkjet technológiu značenia.