Potravinársky priemysel

Značenie jednotlivých potravinárskych výrobkov od samostatných kusov, cez skupinové balenia až po celé palety je významnou súčasťou výrobného procesu.

Atramentové tlačiarne malých znakov CIJ sú vhodné na značenie potravinárskych a nápojových výrobkov s možnosťou využitia reverznej tlače a certifikovaných atramentov pre potravinársky priemysel.

Termotransferové alebo HP tlačiarne poskytujú vhodné značenie priamo na obalový materiál, fólie, papierové kartóny či etikety.

Aplikátory etikiet zabezpečia správne aplikovanie etikiet na rôznorodé balenia potravín od jednotlivých výrobkov, cez multipack balenia až po palety.

Laserové zariadenia sú vhodné na doznačovanie dátumov spotreby alebo čiarových kódov napr. vo vysokorýchlostných linkách v nápojárskom priemysle.