Značenie káblov a vodičov

Káble a káblové zväzky sú určené pre riadenie a kontrolu priemyselných procesov, elektronických zariadení a vzájomné prepojovanie procesných prístrojov a regulačných zariadení. 

Stretávame sa s nimi v domácnosti napr. audio/video káble, PC a sieťové káble, špirálové káble, napájacie káble. 

Najčastejšie sa využívajú v automobilovom, elektrotechnickom priemysle, ale aj pri výrobe jednoúčelových zariadení a automatizácii výrobných procesov. 

Na označovanie káblov, káblových zväzkov a popis na vodiče sa najčastejšie využíva inkjetová a laserová technológia.