Tlačiarne etikiet

Tlačiarne etikiet predstavujú priestorovo nenáročné zariadenia s univerzálnym využitím, ktoré Vám zabezpečia tlač správ na čistú alebo predtlačenú, napr.  graficky upravenú etiketu (papier, plast, špeciálny etikety). Tlačiareň s aplikátorom umožní etikety vytlačiť a zároveň vytlačenú etiketu aplikovať priamo na výrobok.