INK JET - veľké znaky DOD

(DOD - Drop-on-Demand) úsporná a jednoduchá bezkontaktná tlač správ a grafiky (max. výška 100 mm) na savý a nesavý materiál, určená do náročných a prašných prevádzok.

Výhodou DOD technológie je jej robustnosť, vysoká kvalita a stálosť značenia na rôznorodé povrchy (kartón, dlažba, tehla, drevo a iné) pri rôznorodej rýchlosti.

Pri DOD systéme atrament v zariadení necirkuluje, ako pri CIJ (kontinuálnom inkjete), ale vytlačí sa z trysky len na daný pokyn.
Tryska je uzatvorená až do momentu tlače, čím zabraňuje vniknutiu nečistôt do vnútra trysky.

Naše systémy Drop-on-Demand (DOD) sa vyznačujú dlhou životnosťou a vysokou spoľahlivosťou aj v najnáročnejšom priemysle. Exkluzívna technológia mikro ventilov výrazne znižuje spotrebu atramentu pri zachovaní požadovanej kvality a rýchlosti tlače.