Označovanie a popis na plast

Plast je jedným z najuniverzálnejších materiálov v dnešnom svete. Jeho mechanické a tepelné vlastnosti zaručujú rôznorodú tvarovateľnosť.

Vďaka veľkej rozmanitosti plastových materiálov je k dispozícii široká škála technológií vhodných na ich označovanie.

Najpoužívanejšou je ink-jet technológia, pri ktorej sa využíva široká paleta farieb označovacích atramentov, čím sa docieli vysoký kontrast bez ohľadu na farbu podkladového materiálu. Inkjetová technológia umožňuje označiť plast akejkoľvek farby.

Pri laserovom značení rôznorodých plastov sa využívajú aditíva pridávané do plastov, vďaka ktorým vieme docieliť vysokú kvalitu laserového popisu.