Automobilový priemysel

Bezkontaktný popis jednotlivých produktov je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu. Spätná dohľadateľnosť výrobkov (tracebilita)  má v súčasnosti veľký význam, s čím je spojená potreba ich značenia. 

Pre označovanie výrobkov v automobilovom priemysle sa najčastejšie využíva inkjetová a laserová technológia, v závislosti od požiadaviek zákazníka. Trvalé značenie pomocou laserovej technológie slúži na dlhodobé dosledovanie jednotlivých sérií výrobkov. Inkjetová technológia predstavuje rovnako vhodné značenie pre interné alebo externé účely.