Bofa

BOFA je anglický výrobca, ktorý dodáva na trh odsávacie zariadenia, vhodné pre odsávanie splodín vznikajúcich pri procesoch napr. laserového pálenia, inkjet označovania, UV a flexotlače v rôznych priemyselných odvetviach (elektropriemysel, strojárenstvo,..) ale aj kozmetických, farmaceutických prevádzkach.

Najpoužívanejšie odsávacie zariadenia pre laserové technológie sú Bofa AD 250, AD 350, AD Nano, AD Universal, AD Oracle, AD 500iQ, AD 1000iQ a ďalšie typy. Typy odsávacích zariadení pre elektrotechniku sú napr. Bofa V300E, V Oracle, V 1000 iQ a iné. V tlačiarenskom priemysle sa využívajú typy série Print Pro, v zdravotníctve a dentálnom priemysle typy série DENTAL Pro a CAB.

BOFA ponúka aj špeciálne FireBoxy, ktoré slúžia ako vstupné samozhášacie predfiltre pri odsávaní v ťažkých a náročných podmienkach s možnosťou vznietenia splodín.