Bofa

BOFA / Donaldson je anglický výrobca, ktorý dodáva na trh odsávacie zariadenia, vhodné pre odsávanie splodín vznikajúcich pri procesoch napr. laserového pálenia, inkjet označovania, UV a flexotlače v rôznych priemyselných odvetviach (elektropriemysel, strojárenstvo,..) ale aj kozmetických, farmaceutických prevádzkach. Odsávacie zariadenia BOFA sú najpokrokovejším mobilným systémom odsávania menších častíc počas procesov ako je frézovanie, mechanické gravírovanie, brúsenie, leštenie a sústruženie pre rôzne priemyselné odvetvia.

Najpoužívanejšie odsávacie zariadenia pre laserové technológie sú Bofa AD 250, AD 350, AD Nano, AD Universal, AD Oracle, AD 500iQ, AD 1000iQ a ďalšie typy. Typy odsávacích zariadení pre elektrotechniku sú napr. Bofa V300E, V Oracle, V 1000 iQ a iné. V tlačiarenskom priemysle sa využívajú typy série Print Pro, v zdravotníctve a dentálnom priemysle typy série DENTAL Pro a CAB. V strojárskom priemysle sú odsávané mechanické nečistoty zariadením napr. DustPRO Universal, DustPRO 400, DustPRO 500iQ až DustPRO 1500iQ. Kompatibilným príslušenstvom k odsávacím zariadenia DustPRO je lapač iskier SparkArrestor ILF 600.

BOFA ponúka aj lapače iskier - Spark Arrestory a špeciálne FireBoxy, ktoré slúžia ako vstupné samozhášacie predfiltre pri odsávaní v ťažkých a náročných podmienkach s možnosťou vznietenia splodín.