Aplikátor APX 7000

Aplikátor APX 7000 je možné pripojiť k rôznym tlačovým modulom, ako sú napríklad tlačiarne ILX séria ILX 5X, ILX 8X a ILX 10X, ktoré sa líšia napríklad šírkou tlačenej etikety. Po obdržaní požiadavky na aplikáciu etikety dôjde k jej vytlačeniu a následne k presunu aktuálne vytlačenej etikety na výstupný okraj tlačiarne.