Aplikátor APL C

Pneumatický aplikátor APL C predstavuje voliteľné príslušenstvo k stolovým termotransferovým tlačiarňam Compa III. Slúži pre automatické aplikovanie práve vytlačených etikiet na pohybujúci sa výrobok. Možnosť nastavenia parametrov tlaku a rýchlosti valcov umožňuje tlač a aplikáciu etikiet rôznych typov, rozmerov a materiálov. Ponúka tri možnosti aplikačných pozícií v jednom zariadení - Tamp pad, Blow pad a Roll-on pad.