Code Cam - integrovaný kamerový systém

Code Cam - je kamerový systém integrovaný priamo do popisovacieho inkjetového zariadenia spoločnosti Inkdustry