Fľaškový aplikátor etikiet a inkjet CodeRevo

Fľaškový aplikátor etikiet a inkjet CodeRevo

Firma Bottling Printing inštalovala fľaškový aplikátor etikiet spolu s inkjetovou tlačiarňou u zákazníka, ktorý plní do sklenených fliaš mlieko. 

Bottling Printing na základe požiadavky zákazníka zrealizovala prepojenie dvoch samostatných zariadení - fľaškového aplikátora predtlačených etikiet AP16-F a inkjetovej tlačiarne CodeRevo, ktorá dotláča aktuálny dátum na práve aplikovanú etiketu.

Do poloautomatického aplikátora sa vloží fľaša (resp. obal valcového tvaru), na ktorú sa aplikuje predtlačená etiketa alebo dve etikety (predná a zadná etikety) a pomocou inkjetovej tlačiarne CodeRevo sa dotláča aktuálny dátum. Hlava inkjetovej tlačiarne tlačí zo spodu na etiketu, na vymedzené miesto.

etiketa s aktuálnym dátumom
etiketa s aktuálnym dátumom
Predchádzajúca referencia Poloautomatická aplikácia akt…
Ďalšia referencia Dvojfarebné čierno-biele inkj…