Dvojfarebné čierno-biele inkjetové značenie ložísk DMC kódom

Dvojfarebné čierno-biele inkjetové značenie ložísk DMC kódom

Firma Bottling Printing zrealizovala podľa požiadaviek zákazníka pracovisko na inkjet označenie ložísk aj s kamerovou kontrolou.

Code Cube XL
Code Cube XL Kompaktný nenáročný inkjet

Dvojfarebné inkjet označenie ložísk aj s kamerovou kontrolou. Vstupným dopravníkom sú prepravované komponenty do pracovnej stanice. Manipulátor premiestni trojicu ložísk do "Označovacieho pracovného priestoru". Tu sa nachádzajú dve tlačové hlavy inkjetových tlačiarní  Code Creator a Code Cube upevnené v stojane s pojazdom, ktoré zabezpečia bezkontaktný nástrek bieleho podkladu a čierneho DMC kódu na trojicu ložísk. Následne sú označené ložiská presunuté do "Pracoviska kamerovej kontroly", na vykonanie kontroly kvality tlače kódov. Označené a skontrolované komponenty sú presunuté na výstupný dopravník.

etiketa s aktuálnym dátumom
etiketa s aktuálnym dátumom
Predchádzajúca referencia Fľaškový aplikátor etikiet a…
Ďalšia referencia Podávač plastových vrchnákov