Poloautomatická aplikácia aktuálne vytlačených etikiet na ampulky

Poloautomatická aplikácia aktuálne vytlačených etikiet na ampulky

Firma Bottling Printing inštalovala tlačiareň etikiet s aplikačným modulom, ktorý zabezpečí poloautomatickú aplikáciu etikiet na ampulky.

Herma Basic
Herma Basic Ekonomický aplikátor etikiet

Tlač a aplikácia práve vytlačených etikiet na ampulky a skúmavky. Tlačiareň etikiet vytlačí etiketu, ktorá je pomocou poloautomatického amplikačného modulu olepená na ampulku. Etiketovať možno rôzne veľkosti a priemery ampuliek, ktoré je potrebné manuálne vložiť do aplikačného modulu, následne nastaviť doraz a stlačiť štartovacie tlačidlo aplikácie. Po aplikácii etikety je ampulka uvoľnená do zberného zásobníka.

etikety na ampulkách
etikety na ampulkách
Predchádzajúca referencia inkjet popis farebného bodu…