Poloautomatická aplikácia aktuálne vytlačených etikiet na ampulky

Poloautomatická aplikácia aktuálne vytlačených etikiet na ampulky

Firma Bottling Printing inštalovala tlačiareň etikiet s aplikačným modulom, ktorý zabezpečí poloautomatickú aplikáciu etikiet na ampulky.

Poloautomatický aplikátor AP16-F
Poloautomatický aplikátor AP16-F Fľaškový aplikátor

Tlač a aplikácia práve vytlačených etikiet na ampulky a skúmavky. Tlačiareň etikiet vytlačí etiketu, ktorá je pomocou poloautomatického amplikačného modulu olepená na ampulku. Etiketovať možno rôzne veľkosti a priemery ampuliek, ktoré je potrebné manuálne vložiť do aplikačného modulu, následne nastaviť doraz a stlačiť štartovacie tlačidlo aplikácie. Po aplikácii etikety je ampulka uvoľnená do zberného zásobníka.

etikety na ampulkách
etikety na ampulkách
Predchádzajúca referencia inkjet popis farebného bodu…
Ďalšia referencia Fľaškový aplikátor etikiet a…