Tlač a aplikácia etikiet na výrobok vo výrobnej linke

Tlač a aplikácia etikiet na výrobok vo výrobnej linke

Inštalácia aplikátora etikiet LA4050E s tlačiarňou etikiet ZEBRA 500 vo výrobnej linke.

Firma Bottling Printing inštalovala aplikátor etikiet LA4050E s tlačiarňou etikiet ZEBRA 500 do výrobnej linky na výrobu kompresorov. Zadávateľ požadoval označenie výrobku etiketou, ktorá bude obsahovať všetky informácie platné pre aktuálne označovaný výrobok, ktoré sú do tlačiarne odoslané z nadriadeného riadiaceho systému. Aplikačný cyklus začína vytlačením etikety, pokračuje aplikáciou etikety a končí zosnímaním etikety kamerou pre verifikáciu správnosti uvedených údajov.

Predchádzajúca referencia Inkjet tlačiareň LINX 7900 s…
Ďalšia referencia inkjet popis farebného bodu…