Paletový aplikátor AP 182

Paletový aplikačný systém AP182 je aplikátor a tlačiareň etikiet v jednom celku a slúži pre 3-stranné označovanie paliet. AP 182 bol vyvinutý pre nepretržitú prevádzku označovania paliet pričom na označenie troch strán palety je potrebné zastaviť paletu len dvakrát.