Automatický manipulátor k inkjet Inkdustry

Automatický manipulátor umožní označiť aj nepohybujúci sa výrobok a to tak, že zabezpečí kontinuálny pohyb tlačovej hlavy použitej inkjet tlačiarne v jednej osi X. Špeciálny dvojosí manipulátor umožňuje pohyb v dvoch osiach X,Y pričom os Z je ručne polohovateľná.