Nákup laserového zariadenia predstavuje jednorazovú investíciu, kde sa v porovnaní s ostatnými technológiami značenia nevyžaduje pravidelný servis ani nákup spotrebného materiálu. Dôležitou súčasťou dodávky laserovej technológie je však odsávacie zariadenie, ktoré je schopné absorbovať širokú škálu zlúčenín, vznikajúcich pri procesoch laserového pálenia.

Použitím odsávacieho systému sa predchádza usadzovaniu splodín na laserovej optike, čím sa samozrejme dosiahne predĺženie životnosti laserov a zároveň sa zabezpečí aj stabilne vysoká kvalita laserového označovania výrobkov.

V ponuke máme odsávacie zariadenia značky BOFA, vhodné na odsávanie splodín vznikajúcich nielen pri laserovom pálení, ale aj pri pájkovaní v elektropriemyselných prevádzkach, pre printový priemysel s priemyselnými atramentovými tlačiarňami ale tiež pre strojárský priemysel na odsávanie častíc vznikajúcich pri frézovaní. Špeciálnou sekciou odsávacích zariadení BOFA sú aj lapače iskier, ktoré minimalizujú možnosť vzniku požiaru v prípadoch, kedy sa do odsávacieho systému privádzajú teplé spaliny alebo iskry.