MACSA D-5000

Série D-5000 DUO sú vysoko kvalitné DPSS laserové systémy, ktoré je možné využiť pre vysokorýchlostnú online integráciu, alebo pre značenie na samostatnej pracovnej stanici. Laserové systémy D-5000 DUO majú veľmi malú šírku impulzu, a preto vytvárajú značku s minimálnym tepelným dopadom. Séria Macsa D-5000 DUO je štandardne vybavená diódovým ukazovateľom. Diódový laser Série D-5000 je schopný označiť širokú škálu materiálov ako sú plasty a kovy. Dokáže aj pri vysokých rýchlostiach výrobných liniek vytvoriť kvalitnú a nezmazateľnú správu vytvorenú z textu, grafiky, čiarových kódov,... Diódový laser D-5000 existuje aj v špeciálnej GREEN verzii.