Automatizovaná linka s dvoma inkjetovými tlačiarňami

Automatizovaná linka s dvoma inkjetovými tlačiarňami

Inštalácia dvoch inkjet tlačiarní v robotickom pracovisku výrobnej linky na výrobu automobilových komponentov. Ink-jet tlačiarne zabezpečia označenie alfanumerickej správy a 2D kódu na pohybujúci sa výrobok, na ktorý sa pre lepšiu čitateľnosť kódov, najprv realizuje nástrek bielej plochy, na ktorú sa čiernym inkjetom vytlačí správa a kód.

Inštalácia firmy Bottling Printing s.r.o. v automobilovom priemysle. 


Predchádzajúca referencia Inštalácia v prašnom prostredí
Ďalšia referencia Aplikácia etikiet na dve priľ…