Aplikácia etikiet na dve priľahlé steny palety

Aplikácia etikiet na dve priľahlé steny palety

Paletový aplikátor LEGI-AIR 4050P s tlačiarňou etikiet Zebra ZE500 aplikuje aktuálne vytlačené etikety na dve protiľahlé steny palety v kontinuálnej prevádzke. 

Paletovým aplikátorom LEGI-AIR 4050P, ktorý obsahuje tlačiareň etikiet Zebra ZE500 sa aplikujú aktuálne vytlačené etikety rozmeru A6 na dve priľahlé steny palety v kontinuálnej prevádzke. Palety rôznych rozmerov a výšok sa pohybujú po valčekovom dopravníkovom páse a aplikátor s tlačiarňou je umiestnený na paletovom výškovom stojane tak, aby sa zabezpečila požadovaná výška aplikovania etikiet.

Predchádzajúca referencia Automatizovaná linka s dvoma…
Ďalšia referencia Inkjet dotlač v potravinársko…