2 x Herma 500 v baliacej linke v papierenskom priemysle

2 x Herma 500 v baliacej linke v papierenskom priemysle

dva aplikátory HERMA 500 aplikujú predtlačené etikiet v baliacej linke v papierenskom priemysle  

Herma 500
Herma 500 Vysoko presný aplikátor

Firma Bottling Printing s.r.o. Liptovský Hrádok inštalovala vo výrobnej a baliacej linke dva aplikátory Herma 500, ktoré aplikujú predtlačené etikety na obal kancelárskeho papiera. Horizontálna inštalácia aplikátora HERMA 500 zabezpečí kvalitné a presné označenie výrobkov predtlačenou etiketou, vďaka trojstavovej svetelnej signalizácii je monitorovaný stav aplikácie (ZELENÁ - bezproblémová prevádzka aplikátora, ŽLTÁ - výstraha, napríklad ukončenie návinu s etiketami, ...ČERVENÁ - porucha - hlási chybový stav aplikátora).

Predchádzajúca referencia Herma 500 - aplikácia 3 kusov…
Ďalšia referencia Herma Basic v potravinárskom…