DPM IV Series

Vývojom tlačiarne DPM II xi na DPM IV sa podarilo vytvoriť jednu z najflexibilnejších a najpresnejších tlačiarní s priamou tlačou vo svojom segmente. Krokovo pracujúce termotransferové tlačiarne DPM IV tlačia správy vo vysokom rozlíšení priamo na obalový materiál ako obalová fólia, kartóny a etikety. Nachádzajú uplatnenie vo všetkých odvetviach priemyslu, predovšetkým vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle.