Automatický manipulátor k LINX

Automatický manipulátor umožní označiť aj nepohybujúci sa výrobok a to zabezpečením kontinuálneho pohyb tlačovej hlavy zvolenej ink-jet tlačiarne v jednej osi X. Špeciálny dvojosí manipulátor umožňuje pohyb tlačovej hlavy v dvoch osiach X,Y pričom os Z je ručne polohovateľná.