Inkjetová tlačiareň s alikátorom etikiet

Inkjetová tlačiareň s alikátorom etikiet

Aplikátorom HERMA sa aplikujú etikety po obvode nádoby (1 l a 5 l), na ktoré sa ešte pred samotnou aplikáciou etikety dooznačujú pomocou inkjet tlačiarne CodeCube aktuálne dáta (dátum spotreby a šarža výroby).

Zákazníkovi sme odovzdali kompletnú linku aj s dopravníkmi.


Ďalšia referencia Inkjet tlačiareň v prašnom a…