V snahe o zmiernenie následkov ekonomickej krízy spôsobenej koronavírusom sme rozšírili našu ponuku aj o repasované označovacie zariadenia, ktoré sú pre Vás ekonomicky menej náročné na vstupné investície. Aktuálne dostupné repasované zariadenia