Poďakovanie

Vážení účastníci konferencie,

ďakujeme za Vašu účasť na firemnej prezentácii s názvom "Označovacie zariadenia ako súčasť výrobných a baliacich liniek", konanej v dňoch 10.-11.11.2022 v Liptovskom Jáne. Zároveň ďakujeme aj za aktívnu a odbornú prednášku zástupcom spoločnosti MTS, spol. s r.o. 

Vážime si Váš záujem o danú problematiku, veríme, že Vás naše prezentované označovacie zariadenia zaujali a zároveň ste sa dozvedeli nové informácie, ktoré prispejú k bezproblémovému chodu Vašich výrobných a baliacich prevádzok.

Tešíme sa na opätovné stretnutia a na ďalšiu spoluprácu!

Bottling Printing, s.r.o.