Poďakovanie

Vážení účastníci prezentácie,

ďakujeme za Vašu účasť na firemnej prezentácii s názvom "Moderné a úsporné označovacie zariadenia pre samostatné aj ucelené robotické pracoviská", konanej v dňoch 23.-24.11.2023 v Liptovskom Jáne. 

Vážime si Váš záujem o danú problematiku, veríme, že Vás naše prezentované označovacie zariadenia zaujali a zároveň ste sa dozvedeli nové informácie, ktoré prispejú k bezproblémovému chodu Vašich výrobných a baliacich prevádzok.

Tešíme sa na opätovné stretnutia a na ďalšiu spoluprácu!

Bottling Printing, s.r.o.