BottlingPrinting - označovanie výrobkov

CodeCenter 2 - CCenter_2_printhead_1.jpg

CodeCenter 2

Inkjet popisovacie zariadenie CodeCenter 2 je dvojhlavový systém, ktorý umožňuje prevádzku dvoch tlačových hláv úplne samostatne alebo navzájom v identických režimoch a to v závislosti od požiadaviek výrobnej aplikácie. Tak ako všetky inkjetové tlačiarne typu CodeCenter aj základná výbava dvojhlavového systému obsahuje zabudovaný šetrič solventu, automatickú synchronizáciu miešania spotrebného materiálu a automatickú kontrolu viskozity.

Ink jet tlačiareň CodeCenter 2 umožňuje:

ovládanie viacerých jednotiek (až 16 tlačových hláv) v jednom systéme pomocou jedného terminálu

 • tlač správ do 1 až 4 riadkov
 • výška znaku 3 až 12 mm
 • max. dĺžka tlačenej správy 20 m
 • výber z troch typov tlač. hláv (priemer trysky 36 μ, 55 μ, 70 μ)
 • 2 x 8 vstupov, 2 x 4 výstupy
 • raster 5 až 40 bodov
 • možnosť tlače - fixný a variabilný text, grafika, logá, čiarové a Datamatrix kódy

Štandardné funkcie:

 • štart atramentového lúča do 15 sekúnd
 • úspora solventu (pri 24 0C a pri prevádzke 2 hláv je spotreba 4-7 ml/hodinu
 • automatická kontrola viskozity atramentu
 • 12,1 " dotykový LCD displej
 • tri spôsoby upevnenia displeja
 • jednoduchá inštalácia softvérových komponentov systému Windows
 • tvorba a editácia správ pomocou grafického menu
 • grafické menu s možnosťou tvorby vlastného užívateľského jazyka
 • Network pripojenie, nastavenie pevnej a dynamickej IP-Adrey
 • WEB interface - umožňuje vzdialene sledovať aktuálny stav tlačiarne
 • štandardné rozhranie RJ45, RS232, Ethernet, USB
 • grafická vizualizácia stavu systému
 • protokol udalosti

Modulárny systém CodeCenter umožňuje prevádzku dvoch tlačových hláv úplne samostatne  alebo v identických režimoch. Softvér môže byť nakonfigurovaný pre použitie s niekoľkými  jedno alebo dvojhlavovými systémami, čo umožňuje vytvorenie multifunkčného systému až so 16 tlačovými hlavami. Pri použití multihlavového systému, serviskný displej tlačiarne poskytuje prehľad o každej hlave.

Na stiahnutie