BottlingPrinting - označovanie výrobkov

Automatický manipulátor - manipulator_upr.jpg

Automatický manipulátor

Automatický manipulátor umožní označiť aj nepohybujúci sa výrobok a to tak, že zabezpečí kontinuálny pohyb tlačovej hlavy použitej inkjet tlačiarne (LINX, INKDUSTRY - CodeCube, CodeCreator, CodeCenter). Tlačová hlava vykonávajúca pohyb v osi X je uchytená v držiaku, ktorý je možné polohovať v dvoch rovinných osiach Y a Z.

V prípade potreby označiť nepohybujúci sa výrobok inkjetovou alebo jednotryskovou technológiou je nutné použiť zariadenie - manipulátor, ktorý zabezpečí pohyb tlačovej hlavy inkjetovej tlačiarne.

Automatický manipulátor zabezpečí:

  • pohyb tlačovej hlavy v osi X
  • nastavenie držiaka tlačovej hlavy v osi Y a Z
  • lineárny pohyb držiaka tlačovej hlavy pomocou krokového motora
  • ručným alebo nožným pedálom spustenie pohybu tlačovej hlavy

Na stiahnutie