BottlingPrinting - označovanie výrobkov

BOFA AD 1000 iQ - AD_1000iQ_1.jpg

BOFA AD 1000 iQ

BOFA AD 1000 iQ je špičkový extrakčný systém s vysokou kapacitou filtrov a vysokým prietokom vzduchu vhodným na výkonné odsávanie výparov a splodín z laserového značenia, kódovania a gravírovania.

BOFA AD 1000 iQ  je vysoko výkonný odsávací systém splodín z laserového značenia, kódovania a gravírovania. Výkon odsávacieho zariadenia sa zvyšuje aj rozšírením niektorých funkcií vrátane BOFA patentovaného predfiltra a tiež operačného systému iQ.

Splodiny vznikajúce pri laserovom značení sú odsávané systémom BOFA cez filter pevných častíc, zachytávajúci ťažšie častice a následne postupuje kontaminovaný vzduch do HEPA uhlíkového filtra, kde sa vyčistí od mikročastíc a organických častí. Vysoká efektivita tohto filtra zabezpečuje čisté, bezpečne a nekontaminované pracovné prostredie.

Systém ponúka:
filtračnú jednotku s výkonným odsávaním výparov a splodín z laserového značenia, kombinovaný filter a špeciálne vrstvený Duo filter.

Použitím odsávacieho systému sa predchádza usadzovaniu splodín na laserovú optiku, čím sa samozrejme dosiahne predĺženie životnosti laserov a zároveň sa zabezpečí aj stabilne vysoká kvalita laserového označovania výrobkov.

Štandardné vlastnosti zariadenia AD Oracle iQ:

 • LED indikátor stavu filtrov a zariadenia
 • iQ operačný systém
 • predfilter a kombinovaný filter
 • nízka úroveň hluku
 • široká ponuka náhradných dielov (filtrov)
 • malé rozmery

Voliteľné príslušenstvo AD Oracle iQ:

 • senzor VOC (prchavých organických látok)
 • rozhranie pre vzdialený Start/Stop
 • rozhranie pre host laser
 • signalizácia zaplnenia filtrov
 • sada odsávacích hadíc

Na stiahnutie