BottlingPrinting - označovanie výrobkov

BOFA AD Oracle iQ - AD_Oracle_IQ.jpg

BOFA AD Oracle iQ

AD Oracle iQ je kompletné, globálne riešenie pre vysoko výkonné odsávanie laserových výparov. Odsávacie zariadenie AD Oracle iQ obsahuje unikátne funkcie obsiahnuté v jednom kompaktnom celku, špeciálna technológia filtrov vylepší ich výkon a zabezpečí dlhšiu životnosť. AD Oracle iQ s inteligentným operačným systémom iQ kombinuje celý rad jedinečných funkcií do jednej kompaktnej jednotky.

BOFA AD Oracle iQ  je odsávací systém splodín z laserového značenia, kódovania a gravírovania.

Splodiny vznikajúce pri laserovom značení sú odsávané systémom BOFA cez filter pevných častíc, zachytávajúci ťažšie častice a následne postupuje kontaminovaný vzduch do HEPA uhlíkového filtra, kde sa vyčistí od mikročastíc a organických častí. Vysoká efektivita tohto filtra (až 95%) zabezpečuje čisté, bezpečne a nekontaminované pracovné prostredie.

Systém ponúka:
filtračnú jednotku s výkonným odsávaním výparov a splodín z laserového značenia, kombinovaný filter a špeciálne vrstvený Duo filter o povrchovej ploche až 12m2 zaisťuje dlhšiu životnosť filtra.

Použitím odsávacieho systému sa predchádza usadzovaniu splodín na laserovú optiku, čím sa samozrejme dosiahne predĺženie životnosti laserov a zároveň sa zabezpečí aj stabilne vysoká kvalita laserového označovania výrobkov.

Štandardné vlastnosti zariadenia AD Oracle iQ:

  • LED indikátor stavu filtrov a zariadenia
  • iQ operačný systém
  • predfilter a kombinovaný filter
  • nízka úroveň hluku
  • široká ponuka náhradných dielov (filtrov)
  • malé rozmery

Voliteľné príslušenstvo AD Oracle iQ:

  • senzor VOC (prchavých organických látok)
  • rozhranie pre vzdialený Start/Stop
  • signalizácia zaplnenia filtrov
  • sada odsávacích hadíc

Na stiahnutie