Automatizovaná linka s dvoma inkjetovými tlačiarňami

Automatizovaná linka s dvoma inkjetovými tlačiarňami

Dve inkjetové tlačiarne LINX boli inštalované v robotickej linke, kde pohyb označovaného výrobku zabezpečuje robot.

Najnovšia inštalácia firmy Bottling Printing s.r.o. v automobilovom priemysle. 


Predchádzajúca referencia Inštalácia v prašnom prostredí
Ďalšia referencia Aplikácia etikiet na dve priľ…