BottlingPrinting - označovanie výrobkov

Podávanie

Automatický systém podávania výrobkov, ktorý môže byť doplnený ľubovoľnou technológiou označenia (termotransfer, inkjet, laser, aplikátory etikiet a iné) a skompletizovaný s kontrolnými a vyraďovacími systémami, ktoré verifikujú tlačovú správu a v prípade nekvalitného alebo nesprávneho označenia dokážu takto označený výrobok vyradiť.

Podávač RF1 + video

Podávač RF1 + video

Automatický systém podávania výrobkov RF1 je vysoko výkonné kontinuálne zariadenie. Tri základné moduly RF používajú rovnaký dopravníkový systém, ale používajú rozdielnu technológiu podávania, čím je zabezpečené podávanie širokej škály výrobkov (plastové a papierové sáčky/vrecká, kartónové krabice, blisterové obaly, ale aj asymetrické produkty).